Cặp đôi mới cưới mà máu chiến quá

Từ điều này: Khi cả hai chúng tôi xuống xe buýt, có một chiếc xe jeep đậu phía trước và Subhash đang ngồi ở đó. Chúng tôi cũng ngồi sau anh ấy trên chiếc xe jeep. Anh ta bắt đầu lái chiếc xe jeep và sau 20 phút thì dừng nó lại gần một ngôi nhà lớn nhỏ. Sau khi Subhash giải thích điều gì đó với những người hầu, tất cả chúng tôi vào trong. Vào bên trong, anh ấy chỉ cho Amita phòng của anh ấy và nói – đây là phòng của tôi và bạn có thể ngủ ở đây hôm nay. Tôi đã yêu cầu anh ấy đi cùng tôi. Cả hai chúng tôi rời đi và anh ấy đưa tôi đi khắp dinh thự của anh ấy.