Chàng trai số hưởng và 3 cô nàng dâm đãng

Tôi bỏ chết tiệt Anh ấy chào tôi qua điện thoại. Cắt nó ra và nói rằng bạn sẽ nói về nó sau. Tôi hỏi – đó là điện thoại của ai? Cô ấy nói – không ai cả. bạn đéo có Tôi bắt đầu đẩy âm hộ của Paruru một lần nữa. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của cô ấy một lần nữa. Cô ấy nói – ồ, anh uống nhiều. vui thích. Và thậm chí còn nhanh hơn, oh, Mẹ kiếp. Con cặc trong âm hộ của nàng đã vào bên trong. Cô ấy nói – bạn đã đánh được bao nhiêu con mèo cho đến nay? Tôi nói – bạn là người thứ tư. Tôi hỏi – đó là điện thoại của ai? Cô ấy nói – nó thuộc về chồng cô ấy.