Có bạn cùng phòng vú to hàng múp thế này còn gì bằng

Trên thực tế, Derek là một người đàn ông có nhiều khuôn mặt, vui vẻ và quan tâm sâu sắc đến công việc của mình, có lẽ quá nhiều, có thể làm giảm bớt sự thiếu vắng tình bạn và tình dục của phụ nữ. Trong phần giới thiệu, Tiến sĩ Abenna phác thảo những lĩnh vực mà Aaron Luxford quan tâm nhất và bổ sung thêm một số lĩnh vực mà ông có thể thấy hữu ích. Aaron nói đúng. Derek có vẻ như là một mẫu vật khá tốt. Trong bữa tối xa hoa, Derek đã gặp những người khác có thể đến đó vì lý do tương tự. Họ thân thiện, đáng tin cậy và làm việc chăm chỉ. Derek ngay lập tức kết nối với Eric.