Đang ăn mà cũng không tha

Chúng tôi đi tắm và khi ra ngoài, chúng tôi trở lại giường. Chúng tôi âu yếm nhau nhẹ nhàng, em đã bắt đầu có dấu hiệu muốn đụ nữa rồi, nhưng tôi cần thêm thời gian để hồi phục, tôi đã thực sự không muốn làm điều đó trong ít nhất 3 hoặc 4 ngày. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây vài tháng, tôi sẽ kể cho bạn nghe rằng người chị họ góa bụa của tôi đã vài năm và người mà tôi đến thăm định kỳ, bắt đầu học để hoàn thành việc học của cô ấy. Chúng tôi luôn có mối quan hệ thân thiện với cô ấy, thực tế là bí mật; mà chúng tôi luôn kể cho nhau nghe một số điều về cuộc sống của mình,