Góc khuất học đường, đằng sau những tiết học trên lớp

Suresh- Này cô gái điên, tôi cũng đã uống nước âm hộ của bạn … Nhân tiện, bạn đã uống nước của tôi … được rồi! Mita: Chà, đây là một vấn đề, nhưng Babji, cách bạn bú mông tôi và lấy nước của tôi, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. Bạn thực sự rất tốt. Cả hai cứ nói chuyện một lúc và Suresh giải thích một vài điều mọi thứ cho Mita. Funni được gọi là Chut, hãy thưởng cho cô ấy lần sau, v.v. Suresh- Hết giờ rồi. Về nhà thôi.. Nếu không, sẽ có người nghi ngờ bạn. Suman tội nghiệp chắc cũng đang đợi tôi. Cả hai đều rời đi và đi đến nhà riêng của họ. Nhân tiện, hôm nay Mita cảm thấy như mình được bay lần đầu tiên.