Hàng ngon xin phép được dâng cho quý ngài xơi

Mita- Này Babji, bên ngoài thế nào? Đây là một ngôi làng mà đôi khi chó, đôi khi trâu, đôi khi lừa đi bộ. Suresh – Ok, đây là một vấn đề, vì vậy hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra! Sau đó, trâu nước sẽ sản xuất rất nhiều sữa. Suresh – tốt, đây là điều … Và điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông trèo qua một người phụ nữ? Suresh – chỉ có bạn biết điều này. Bạn không biết làm thế nào là vui vẻ để làm tất cả điều này! Còn Meeta-Babji thì sao? Suresh biết đây hoàn toàn là một bảng trống. Anh ta không biết gì về tình dục. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là chuẩn bị và tận hưởng nụ hoa thô này.