Khám sức khỏe đặc biệt cho các nữ sinh

Lần này anh thậm chí không chống cự, để môi anh chạm vào môi tôi một cách dễ dàng. Tất cả chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Tôi bắt đầu thích mút đôi môi mọng nước mềm mại của cô ấy và tôi cứ thích mút môi cô ấy trong khoảng 15 phút. Cô ấy cũng hoàn toàn ủng hộ tôi. Bằng cách mút, tôi làm cho đôi môi của cô ấy chuyển sang màu đỏ. Khi cô ấy mệt mỏi, cô ấy đẩy tôi một cái đột ngột và quay mặt tôi lại. Ngay lập tức tôi cũng đẩy cô ấy lên giường, đặt cô ấy nằm xuống và bắt đầu mút môi cô ấy một lần nữa. Cô ấy cũng tiếp tục ủng hộ tôi lần này. Mắt anh nhắm nghiền. Tay anh vuốt tóc sau gáy tôi.