Không thể chịu được nữa vì em quá xinh đẹp

Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã đi đến quyết định này. Tôi đã mất sáu tháng để đi đến kết luận này. Bây giờ là lúc để giao âm hộ này cho bạn. Sau đó, tôi nói với Musa mọi chuyện. Sau khi nghe tất cả những câu chuyện của tôi, Warts bắt đầu cười và nói với sự thông minh của tôi – wow cô gái nhỏ, bạn là một đầu lâu tổng thể. Tôi e rằng Rồi chồng bạn sẽ biết. Tôi nói – hãy nhìn vào mụn cóc, điều đầu tiên là anh là chồng của em. Nếu tôi không thể tìm thấy con cặc của anh, tôi sẽ vẫn là một trinh nữ suốt đời. Tương tự như vậy, tôi đã không mất sáu tháng để đưa ra quyết định này.