Thổi như này phải xuất tinh vào miệng thôi

đã làm điều đó và anh ấy cảm ơn tôi. Bạn đã bắt tôi làm gì? Tôi đã tự hỏi. Nhưng dương vật của tôi vẫn còn cứng, vì vậy tốt hơn là bạn nên tiếp tục làm điều đó, chúng ta chưa xong đâu. Tôi đã trả lời. Tôi muốn tiếp tục đụ bạn vì vậy hãy đứng trên tất cả bốn chân. Và tôi bắt đầu thâm nhập vào mông cô ấy, với sự tức giận, với ham muốn, tôi muốn xem cô ấy yêu cầu ngày càng nhiều như thế nào …, và cô ấy đã làm, cô ấy yêu cầu tôi không đưa cô ấy ra, để tiếp tục đụ cô ấy, và tôi đã làm . Chúng tôi gần như đến với nhau, cô ấy đến trước rồi đến tôi. Tôi ra đi khi tôi nói xong, không nói một lời,