Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

Anh rể – anh rể, điều này sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn ngày hôm nay. Didiraj, bạn chưa nói với ai về điều này, phải không? Tôi đã không nói Nhìn anh rể của bạn – Raj, không cần phải xấu hổ. Bạn có thể tận hưởng nó một cách tự do cho dù bạn ở lại bao nhiêu ngày. Chỉ cần chăm sóc nhân viên bên ngoài và du khách. Tôi không muốn ai biết về điều này. Nyla, các anh chị em, các bạn có thể vào phòng… bởi vì tôi muốn ngồi ở đây ngay bây giờ. Nói xong anh rể quay sang Didi. Didi bắt đầu nhìn tôi trìu mến. Tôi lại nhìn anh rể. Anh rể – Naira, anh về phòng đi và Raj đang đến.